Achtergrond

Aan het woord...

Sijtse Hilarides

Projectmanager De Centrale As


Sijtse Hilarides


Resultaat om trots op te zijn

 

Door veel mensen is in alle fasen met passie gewerkt aan het mogelijk maken en realiseren van het project. In de jaren 90 werd al over een nieuwe weg gesproken. Dit om de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en bereikbaarheid van het noorden te verbeteren. En ook om de grondslag te leggen voor een sociaal economisch perspectief. Het heeft veel studie gevergd voordat de schep de grond in kon. Het doen en maken van keuzes omtrent de gewenste verkeersstructuur,  voorkeursvariant,  uitvoeringsvorm was daarbij aan de orde.  Aan het maken van die keuzes ging dan veelal een proces van communicatie,  draagvlak creëren en vaak ook pittig maatschappelijk debat vooraf.

 

Uiteindelijk zijn de diverse besluiten genomen met grote democratische meerderheden.  Continuïteit in het gehele proces van het begin tot en met de realisatie is een van de succesfactoren geweest. Verder heeft de verbreding in de vorm van de gebiedsontwikkeling, de herinrichting van de dorpen gezorgd voor veel draagvlak voor het project.

 

Het enthousiasme dat ik nu ervaar is hartverwarmend. Met name ook  voor al die mensen die in verschillende fasen hun bijdrage hebben geleverd: verkeerskundigen, bouwkundigen,  ecologen,  juristen en advocaten, grond en vastgoeddeskundigen, aannemers, ambtenaren, etc.  Maar natuurlijk ook voor de politiek en bestuur op provinciaal en gemeentelijk niveau.

 

Als ik de uitvoeringsfase vergelijk met de fase daaraan voorafgaand dan is deze met betrekkelijk weinig problemen verlopen.  Daar ligt mede een goede voorbereiding aan ten grondslag, alles is goed doordacht.  Nu ik zie hoe de weg van tekentafel naar werkelijkheid is komen uit te zien ben ik enthousiast; qua ruimtelijk kwaliteit is de weg ondanks de ingreep mooi ingepast in het landschap. De onderdoorgang bij Damwâld, de faunapassage de Falom, de fietsbruggen, de ovonde, het aquaduct, de hop-overs voor de vleermuizen, de verlichting zijn daarvan een voorbeeld.

 

Onze educatie projecten zijn ook een groot succes gebleken. Vele scholen deden mee aan het project ‘Adopteer een kunstwerk’ en bezochten diverse rotondes, viaducten en onderdoorgangen van de Sintrale As. Een informatiecentrum werd geopend om de omgeving te kunnen informeren over het werk aan de As. Vanuit dat punt zijn onder andere veel bustours georganiseerd. Onze aannemers deden ook mee aan de Dag van de Bouw waar ieder jaar meer dan 2000 bezoekers de bouw van dichtbij kwamen bekijken. Al met al veel belangstelling voor het project.

 

Voorafgaand aan de opening zijn er evenementen voor en door de omgeving georganiseerd: De pASsant, Iepenloftspul De Dwerskop, Sport op de As en komende zaterdag nog de Handelsroute. Ruim 750 vrijwilligers zijn hierbij betrokken geweest en er kwamen duizenden bezoekers op af. Dat is prachtig om te zien.  Na de opening van de weg zijn we nog niet klaar. In november openen we de rondweg Hurdegaryp en de komende jaren wordt er nog volop gewerkt om het gebied met een plus achter te laten en de dorpen leefbaarder te maken (Kansen in Kernen).

 

In de avond van 7 oktober gaat de Sintrale As open voor het verkeer. Een moment waar we naar uit kijken. En ook een moment dat we terug kunnen kijken op vele bewogen jaren.  Maar met een resultaat waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

 

 

Lees hier de overige colums:

 

Altijd wat te beleven in natuurgebied De Houtwiel

Jacob Hanenburg, Boswacht ecologie Staatsbosbeheer

 

Kansen in Kernen is klaar in Garyp

Hendrik Raap, voorzitter dorpsbelang Garyp

 

Nieuw viaduct en nieuwe rotonde bij Dokkum

Baukje de Beer, omgevingsmanager It Slútstik (Jansma, Roelofs en Van Spijker)


Midden en Zuid, volop in uitvoering

Paul Eijking, omgevingsmanager combinatie Nije Daam


Werken tussen Feanwalden en De Westereen

Klaas Jan Solle, uitvoerder en omgevingsmanager BAM Infra bv


Van De Centrale As naar techniek in de klas

Guido Roegholt, contractbeheerder

 

Grip op Grond, met mooie samenwerkingen

Folkert Reitsma, coördinator Grip op Grond


Veiligheid en communicatie

Jenno Terpstra, communicatiemedewerker De Centrale As


Werkzaamheden De Centrale As bij Dokkum in volle gang

Baukje de Beer, omgevingsmanager Jansma, Roelofs en Van Spijker

 

Stand van zaken contracten Nije Daam

Paul Eijking, omgevingsmanager Nije Daam


Half klaverblad De Westereen/Feanwâlden (Noord 3)

Klaas Jan Solle, uitvoerder BAM Infra Regio Noordoost Wegen


Kansen in Kernen

Sjoerd Hoekstra, provinciaal procesmanager KIK


Klusjes in het Streekhûs

Sierk vd Meer, huismeester in het Streekhûs


Een kijkje nemen bij het aquaduct?

Gerrit Veenstra & Bertha Stenekes, gastheer/gastvrouw informatiecentrum


Op nei faze 2 fan de gebietsûntwikkeling

Bertus Mulder, Foarsitter Gebietsûntwikkelingskommisje De Sintrale As


Werkzaamheden Burgum en omgeving

Paul Eijking, omgevingsmanager Nije Daam


Rondweg Garyp

Jan Gerritsma, projectleider / directievoerder rondweg Garyp


Werkzaamheden in het noorden

Martein van der Veen, projectmanager Heijmans Integrale Projecten


Politie bij werkzaamheden De Centrale As

Lieuwe van Hijum, coördinator bij Politie Noordoost Fryslân


Aandacht voor verkeersveiligheid rondom De Centrale As

Margot Blaauw, sr. projectleider Veilig Verkeer Nederland


Infocentrum open voor publiek

Anita Hanemaaijer, communicatieadviseur De Centrale As


Ferbinings tusken minsk en natuer

Johannes Kramer, deputearre provinsje Fryslân

 

Werkzaamheden aquaduct van start

Paul Eijking, omgevingsmanager aannemerscombinatie Nije Daam

 

Kabels en leidingen rondom De Centrale As

Wytse Tolsma, combicoördinator Fryslân & Jaap Teeninga, projectleider Vitens

 

Educatie bij De Centrale As

Jeen Bruinsma, projectsecretaris De Centrale As

 

Kunst themanummer fotografie

Tryntsje Nauta, fotograaf & Nynke van der Zee, tekstschrijver

 

Deelgebied Noord 2 in uitvoering

Wim de Vries, projectleider Noord

 

Er verandert veel voor de omgeving

Ben Boersma, omgevingsmanager De Centrale As

 

De Centrale As geeft mij een nieuwe kans

Wim Bloksma, medewerker omgevingshinder

 

De Centrale As en Social Return

Renate Westdijk, coördinator Social Return

 

Archeologische opgraving bij Burgum

Saartje de Bruijn, beleidsmedewerker archeologie

 

Volop bezig met voorbereidingen in noord

Johan Poelsma, omgevingsmanager Heijmans

 

De Centrale As gaat mijn reistijd verkorten

Foekje Ankersmit, toekomstig weggebruiker De Centrale As

 

De reis waar weg en natuur samenkomen

Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Fryslân