Achtergrond

Bomenproject De Centrale As

Om nieuwe wegen aan te kunnen leggen zijn er voorbereidende werkzaamheden nodig. Het verleggen van kabels en leidingen, grondonderzoeken, objecten verplaatsen, maar ook het kappen en verplaatsen van bomen.  In het najaar van 2012 is het ‘Bomenproject De Centrale As’ van start gegaan. Dit project bestaat uit het verplaatsen van bomen, het kappen van bomen, het kweken en herplanten van bomen en het versterken van het singellandschap. Bij de aanleg van De Centrale As gaat het namelijk niet alleen om de weg zelf, maar ook om het gebied rondom de nieuwe weg. Voordat De Centrale As kan worden aangelegd moeten er een aantal bomen verhuizen naar een nieuwe locatie. In november 2012 zijn de eerste bomen verplaatst en in het voorjaar van 2013 hebben wederom een aantal bomen een nieuwe plek gekregen. Helaas zijn niet alle bomen geschikt voor verplaatsing. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan en een aantal bomen waren niet gezond genoeg. Daarom zijn deze bomen in het voorjaar van 2013 gekapt. Het gekapte hout wordt gerecycled door Noardlike Fryske Wâlden. Het kappen of rooien van bomen vindt in 2013, 2014 en 2015 op verschillende plekken langs het tracé plaats.

 

Nieuw groen voor oud

Daarnaast streeft De Centrale As ernaar dat voor elke boom die gekapt wordt er minimaal één nieuwe boom voor terugkomt. Dit zijn niet allemaal kleine boompjes maar ook diverse zogenoemde ‘Maxi-bomen’. Deze bomen worden gekweekt in Brabant en hebben al een behoorlijke omvang (10 meter hoog), volume (kruindoorsnede van 4 meter) en zijn 4 meter opgesnoeid. De eerste Maxi-bomen zijn in december 2014 geplant bij de rondweg Garyp. Er wordt hard gewerkt aan de kwaliteitsimpuls voor de streek. Een belangrijk onderdeel is ook het herstel van het karakteristieke singellandschap. De eerste werkzaamheden zijn van start gegaan. Het werk bestaat het rooien en snoeien van bomen, het aanplanten van bomen en het afrasteren van singels. Het gaat hier om 40 kilometer singellengte.

 

Bekijk hier de toelichting van projectleider Willem de Boer