De weg

Brug Burgum

De nieuwe brug en de kanaalomlegging bij Burgum zijn onderdelen van het project Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een samenwerking tussen Rijk en de provincies Groningen en Fryslân. Doel is dat grotere schepen, klasse Va schepen van 110 bij 11,4 meter het kanaal vlot en veilig kunnen bevaren. De vaarweg is de afgelopen jaren dieper en breder gemaakt en voor 2025 moeten in Fryslân nog zes bruggen worden vervangen.


Nieuwe brug
Op 4 november 2016 is de nieuwe brug Burgumerdaam opengesteld voor het verkeer. De brug heeft,  nu de Sintrale As gereed is, een andere functie gekregen. Alleen lokaal (fiets) verkeer over het Prinses Margrietkanaal maakt gebruik van deze brug omdat het overige verkeer nu om Burgum heen gaat. Het fietspad op de brug maakt deel uit van een fietssnelweg binnen de Friese fietsnetwerken.

De doorvaartbreedte voor de schepen is opgewaardeerd van 17 naar 22 meter. De krappe bocht in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum is al eerder aangepast en in gebruik genomen. Hierdoor hebben de schepen een rechtstand voor de brug, waardoor er een veiliger en vlottere doorvaart mogelijk is.


Sloop oude brug
Nadat de nieuwe brug in gebruik is genomen is de aannemer gestart met de sloop van de oude brug. Deze werkzaamheden zijn in december 2016 uitgevoerd.


Afronding werkzaamheden
De nieuwe brug wordt nog handmatig bediend tot aan de invoering van de bediening van de bruggen op afstand. Ook het terrein rondom de brug wordt verder heringericht en de laatste werkzaamheden aan de brug en toeritten afgerond. Deze werkzaamheden zijn begin april klaar.