De weg

Kaarten De Centrale As

De Centrale As en de projecten uit de gebiedsontwikkeling zijn te vinden op onze tracéfolder en maatregelenfolder. Deze kunt u vinden op het projectbureau, maar ook online.

 

Tracéfolder De Centrale As 

Bekijk hier de tracékaart van De Centrale As

 

Deelgebieden De Centrale As 

Bekijk hier het tracé van De Centrale As, verdeeld in contracten

 

Betrokken partijen bij De Centrale As
Bekijk hier welke partijen er allemaal betrokken zijn bij het realiseren van De Centrale As

 

Huidige fietsroutes rondom De Centrale As

Bekijk hier een kaart met de huidige fietsroutes tijdens werkzaamheden van De Centrale As

 

Maatregelen en projecten Gebiedsontwikkeling
Bekijk hier de folder over de maatregelen en projecten vanuit de Gebiedsontwikkeling De Centrale As

 

 

Wilt u meer specifieke kaarten zien? Bekijk dan de landschapskaarten in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP).