Educatie

Ook in 2017 wordt er gewerkt aan het verbeteren van de omgeving rondom De Centrale As. Om de kinderen in deze omgeving te betrekken bij deze ontwikkelingen zijn er meerdere educatieprojecten opgezet.

 

 

Project basisonderwijs

 

Adopteer een Kunstwerk

Drie jaar lang volgen leerlingen de bouw van een viaduct,  een rotonde, een onderdoorgang of een aquaduct in hun omgeving. In 2013 is dit educatieproject gestart in de groepen 5 en/of 6. Een aantal keer per jaar krijgen de kinderen een themales en gaan zij op locatiebezoek. De thema's die aan de orde zijn geweest zijn ecologie, landmeten,  gebiedsontwikkeling. De lessen bouwtechniek, de inrichting van de weg en verkeerseducatie volgen.

 

Bouwen aan de Bouw

De Centrale As heeft meegedaan aan het project Bouwen aan de Bouw. Scholen hebben bij Bouwend Nederland aangegeven dat ze interesse hebben voor het project De Centrale As.

Op de link www.bouwenaandebouw.nl is meer informatie te vinden. Ook kunt u hier het werkboek vinden wat ontwikkeld is voor De Centrale As.

 

Projecten voortgezet onderwijs

Op verzoek van scholen in het voortgezet onderwijs zijn presentaties gegeven en locatiebezoeken aan het aquaduct.

 

Projecten opleidingen

Eind 2013 hebben leerlingen van ROC Friese Poort gewerkt aan een deelproject van De Centrale As: fietspad verbreden bij brug Burgum.