Foarút oer de As

De Sintrale As is op 7 oktober 2016 open gegaan voor verkeer. Voorafgaand aan de opening zijn er vier evenementen geweest waar iedereen aan mee kon doen, voor en door de mienskip. De evenementen vielen allemaal onder  het programma 'Foarút oer de As'.

Foarút oer de As

Foarút sjen, foarút komme was de slogan van De Centrale As: vooruit kijken en vooruit komen. We wilden bij de opening niet terugkijken, maar vooruit! Het project De Centrale As loopt nog door tot 2020 en daarna en daarnaast is het aan het gebied om zelf verder initiatieven te ontplooien.

 

Vanuit de inwoners van Noordoost Fryslân zijn verschillende ideeën ingebracht voor activiteiten rond de opening van de nieuwe autoweg. Deze ideeën zijn gebundeld in het programma 'Foarút oer de As'. Verschillende organisaties zoals Stichting Keunstwurk, Iepenloftspul Burgum, verschillende ondernemers en Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland gaven aan deze ideeën/activiteiten graag te willen organiseren. Provincie Fryslân (projectorganisatie De Centrale As) faciliteerde hierin.


Bekijk hieronder de evenementen:

 

1. Foarút oer de As mei in kulturele reis
4 t/m 16 juli 2016

Onder de naam 'de pASsant' organiseerde stichting Keunstwurk een reizende theatervoorstelling, opgedeeld in route Noord en route Zuid. In een bus gingen de passagiers bij locaties in de verschillende dorpen langs. Inwoners rondom de locaties maakten hiervoor zelf een eigen voorstelling onder leiding van een regisseur. 10 van de 12 reizen waren uitverkocht, 2000 'passanten' beleefden deze culturele busreis.

  

2. Foarút oer de As mei in iepenloftspul  
1, 2, 3 & 8, 9, 10 september 2016

Een iepenloftspul in het aquaduct bij Burgum; wie wil dat nou niet meemaken? De organisatie was in handen van de stichting Iepenloftspul Burgum. Samen met BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) maakten zij er een spektakelstuk van. De voorstelling had de naam 'De Dwerskop'. Alle avonden waren uitverkocht.

 

3. Foarút oer de As mei sport 
24 september 2016 

Hardlopen, wielrennen of gewoon met eigen fiets of step op het gloednieuwe asfalt van de Sintrale As. Deze kans komt niet weer voorbij en vele mensen hebben dit mogen ervaren. De organisatie was in handen van Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland samen met loopgroepen en wielerverenigingen uit Noordoost-Fryslân. Aan de sportevenementen deden 3000 deelnemers mee. 's Middags was de weg open voor recreatief gebruik: zo'n 20.000 mensen pakten de fiets om nog eenmaal over het nieuwe asfalt te fietsen.


4. Foarút oer de As mei de handel 
1 oktober 2016

Ondernemers organiseerden samen met de inwoners uit Noordoost-Fryslân een 9 kilometer lange handelsroute op de Sintrale As. De handelsroute bestond uit bedrijfspromoties, braderie, rommelmarkt, demonstraties, alternatieve voertuigen, muziek en theater. Een eenmalige unieke gelegenheid om de handel in Noordoost-Fryslân eens goed op de kaart te zetten! Er kwamen zo'n 50.000-60.000 bezoekers op af.

 

Een video-impressie van de evenementen:

 

 

 

Het goede doel: Stichting Leergeld

Zoals De Centrale As Noordoost-Fryslân beter bereikbaar maakt, zo wil de stichting Leergeld kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen toegang geven tot onderwijs en buitenschoolse activiteiten door ze financieel te ondersteunen. Stichting Leergeld is een landelijke stichting, maar de opbrengst van de evenementen gaat naar de regio Noordoost-Fryslân. In totaal hebben de evenementen uit Foarút oer de As 70.000 euro opgebracht.

 

Zij maken Foarút oer de As mogelijk:

Gemeente Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Smallingerland

Provincie Fryslân (project De Centrale As)

Stichting Keunstwurk

Stichting Iepenloftspul Burgum

BUOG (bedenkers en uitvoerders van uitzonderlijke gebeurtenissen)

Ondernemersfederatie Noordoost-Fryslân

Regiegroep Foarút oer de as mei de Handel

Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland en Rotaract

Loopgroep Dokkum

Wielervereniging Otto Ebbens

 

Flyer

Bekijk de flyer van Foarút oer de As

 

 

Opening Sintrale As op 7 oktober 2016

Op vrijdagmiddag 7 oktober opende gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de betrokken wethouders, genodigden en 500 schoolkinderen de Sintrale As met een speciaal geschreven lied. 's Avonds kon het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega.