Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingscommissie stelt zich voor

De Gebiedsontwikkeling De Centrale As zorgt voor inpassing van de weg in een versterkt landschap en daarnaast voor een impuls op de thema’s landbouw, recreatie, verkeersveiligheid, water en natuur. De komst van De Centrale As is meer dan de aanleg van een weg. Het biedt kansen om het gehele gebied een impuls te geven en te versterken. In de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As, kortweg GOC, werken vertegenwoordigers van betrokken overheden en organisaties samen aan goede oplossingen. De GOC heeft een visie opgesteld met maatregelen die variëren van faunapassages, veetunnels en ecologische verbindingszones tot de ontwikkeling van landschap, natuur en fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Heeft u een vraag? Stel deze dan aan de GOC-leden. Mail naar info@decentraleas.nl

 

In de GOC zitten:

de heer B. Mulder (voorzitter)

de heer A.G. Wijnsma (secretaris)

de heer A. van der Ploeg (gemeente Dongeradeel)

de heer G. Wiersma (gemeente Dantumadiel)

de heer D. Fokkema (gemeente Tytsjerksteradiel)

de heer E. Berenst (Wetterskip Fryslân)

de heer D. Bakker (landbouw, deelgebied noord en midden)

de heer R. den Hartogh (landbouw)

de heer Sj. Hoekstra (landbouw, deelgebied zuid)

de heer J. Riedstra (landbouw)

de heer J. Boelen (natuur, deelgebied midden)

de heer G. Papenburg (natuur, deelgebied noord en zuid)

de heer H. Biemold (ANWB/VVN)

 

De Gebiedsontwikkelingscommissie werkt samen met het projectbureau De Centrale As en wordt o.a. geadviseerd door het Kadaster.