Gebiedsontwikkeling

Maatregelen landbouw en ruilverkaveling

Voor het realiseren van de weg en de maatregelen van de gebiedsontwikkeling is grond nodig. Dit kan door aan te kopen, te onteigenen (alleen voor de weg) of door vrijwillige kavelruil.

 

Vrijwillige kavelruil

Kavelruil blijkt zeer succesvol om niet alleen de benodigde gronden te krijgen, maar ook om te zorgen dat de landbouwstructuur voor de boeren zelf verbetert. Bijvoorbeeld zodat gronden aan één in plaats van twee zijden van de weg komen. Of door kavels te ruilen zodat deze zo dicht mogelijk bij de boerderij komen te liggen.

  

Bijkomend voordeel is dat hiermee ook de verkeersveiligheid verbetert, omdat boeren nu niet meer of minder vaak of ver over de weg naar hun landerijen hoeven.

 

Voor de kavelruil:

 

Voor de kavelruil

 

Na de kavelruil:

 

Na de kavelruil