Gebiedsontwikkeling

Maatregelen natuur

Voor de natuur worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • - Faunapassages
  • - Leefgebied weidevogels
  • - Natuurontwikkeling woelmuis

 

Maatregel uitgelicht: De Falom

Bij De Falom ligt de faunapassage De Falomsterleijen. De Centrale As gaat hier met een maar liefst 150 meter lange brug over de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) heen, zodat de dieren hun weg kunnen vervolgen. De natuur in dit gebied is verder uitgebreid. Er is onder andere een slenk aangelegd. Hiermee is het gebied geschikt voor dieren die in het water en op het land leven.

 

De faunapassage maakt deel uit van het EHS-kwadrant dat zorgt voor een verbinding tussen de natuurgebieden Alde Feanen, Grutte Wielen en het Lauwersmeer. De passage is zo onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, een samenhangend netwerk van natuurgebieden.

 

Faunapassage De Falom