Gebiedsontwikkeling

Maatregelen water

Ook voor het thema water worden diverse maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • - Bouw van gemaal De Putten
  • - Verplaatsen kaden
  • - Verbreden sloten
  • - Aanleg natuurvriendelijke oevers

 

Maatregel uitgelicht: Gemaal De Putten

Het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied De Leijen is gebeurd door het bouwen van een nieuw gemaal 'De Putten' waarmee een goede scheiding van natuur- en landbouwpeil mogelijk wordt. Daarnaast zijn de watersystemen aangepast en is het natuurgebied De Leijen heringericht. De bouw van het gemaal en de inrichting van De Leijen zijn uitgevoerd door Wetterskip Fryslân in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. De kadeverlegging was al in 2013 gestart. De bouw van het gemaal en de inrichting van De Leijen zijn in het voorjaar van 2015 opgeleverd. 

 

Gemaal de Putten