Gebiedsontwikkeling

Uitgelicht: EHS-kwadrant

Het EHS-kwadrant (EHS = Ecologische Hoofdstructuur) moet zorgen voor een goede verbinding voor de dieren, in het bijzonder de zwaar beschermde noordse woelmuis en de otter, tussen Nationaal Park Alde Feanen en Nationaal Park Lauwersmeer.

 

Hierheen zijn twee routes mogelijk.

  • - Via het Nijdjip, Grutte Wielen, Bouwepet, Sippefennen en Houtwiel
  • - Via het Prinses Margrietkanaal en de Zwemmer

Voor beide routes is het realiseren van een brede verbinding voor de ecologische passeerbaarheid noodzakelijk. Maatschappelijke organisaties vinden het realiseren van het EHS-kwadrant erg belangrijk en zien dit als de natuurlijke tegenhanger van De Centrale As.

 

Een deel van de knelpunten om deze beide verbindingen te realiseren is al opgelost. Bijgevoegd kaartje laat de knelpunten zien waar nog aan gewerkt wordt. Vanuit de gebiedsontwikkeling is de opgave daarbij om te komen tot een integrale oplossing van de diverse knelpunten: naast een ecologische passeerbaarheid voor dieren ook een verkeersveilige oplossing voor fietsers en wandelaars, versterken van natuurbeleving en recreatie en verbetering van waterkwaliteit. Met het treffen van deze maatregel optimaliseren we de functionaliteit en ecologische passeerbaarheid van het totale EHS-kwadrant.

 

De belangrijkste knelpunten zijn:

  • - Knelpunt Nijdjip: Hier moet een verbindingszone met natte, plas-dras en droge delen gerealiseerd worden.
  • - Knelpunt Westerdyk: hier moet een multifunctionele faunapassage komen die zowel geschikt is voor de dieren, maar ook mogelijkheden biedt voor kano's of schaatsers.
  • - Knelpunt doorgang Burgum: hier moeten de oevers ecologisch passeerbaar gemaakt worden door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of bijvoorbeeld drijvende oevers.

 

EHS