In gesprek

Planschadeverordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

 

Vanaf 9 november 2011 was de mogelijkheid er om een verzoek 'tegemoetkoming planschade' in te dienen. Hieraan zat een termijn van 5 jaar. Vanaf 9 november 2016 is dit termijn gesloten en kan er geen verzoek meer ingediend worden.

 

 

Op deze pagina kunt u het aanvraagformulier 'Tegemoetkoming in planschade De Centrale As' downloaden. Met dit formulier kan er een verzoek ingediend worden om een tegemoetkoming in planschade aan te vragen. Het gaat dan om schade in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van bijvoorbeeld uw woning. Het gaat in dit geval om planschade die het gevolg is van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Centrale As. Dit plan is op 23 juni 2010 door Provinciale Staten van provincie Fryslan vastgesteld en op 9 november 2011 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Hieronder kunt u drie documenten downloaden. Het aanvraagformulier, een toelichting op het aanvraagformulier en de planschadeverordening De Centrale As.

 

Aanvraagformulier 'Tegemoetkoming in planschade De Centrale As'

Toelichting aanvraagformulier 'Tegemoetkoming in planschade De Centrale As'

Planschadeverordening De Centrale As

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het projectbureau De Centrale As via telefoonnummer 0511-548585 of een e-mail sturen naar info@decentraleas.nl.