In gesprek

Veel gestelde vragen

1. Ik woon buiten het gebied van Actief en NDC en ontvang daarom niet de Meidielings, hoe kan ik deze alsnog ontvangen?

Stuur een email naar info@decentraleas.nl en vermeld uw contactgegevens zodat wij u de Meidielings per email of post kunnen toesturen.

 

2. Voor een schoolwerkstuk ben ik op zoek naar informatie over De Centrale As, waar kan ik dit opvragen?

Ben je geïnteresseerd in De Centrale As en wil je er meer over weten? Bij het projectbureau De Centrale As kan je informatie opvragen voor een spreekbeurt of werkstuk. Je kan contact met ons opnemen via telefoonnummer 0511-548585,  of stuur een mail naar info@decentraleas.nl. Geef even aan welke informatie je precies zoekt en we sturen het zo snel mogelijk toe. Langskomen op het projecbureau in Burgum mag ook altijd, op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

 

 

3. Met welke snelheid kan ik straks over De Centrale As rijden?

De Centrale As is een dubbelbaans weg met de maximum snelheid van 100km/u. De rondweg Garyp is uitgevoerd als een enkelbaans autoweg met een groene streep in het midden. De rondweg om Hurdegaryp is een dubbelbaans weg. Voor beide wegen geldt hier ook een maximum snelheid van 100 km/u.

 

4. Wie kan ik bellen als ik hinder ervaar?

Bij vragen en meldingen kunt u contact opnemen met projectbureau De Centrale As via telefoonnummer 0511-548598.

 

5. Wat zijn kunstwerken?

Op plekken waar lokale wegen en De Centrale As elkaar kruisen, komen zogenaamde ‘kunstwerken’. Dit zijn onder andere viaducten, fietsbruggen en (spoor)onderdoorgangen.

 

6. Wat is een ovonde?

Bij een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotonde, spreken we van een ovonde. Een ovonde wordt vaak toegepast op het moment dat meerdere wegen elkaar net niet kunnen kruisen en waar een 'normale' rotonde teveel ruimte in beslag neemt.

 

7. Wat is een hop-over?

De Centrale As doorkruist een landschap met houtwallen en singels. Vleermuizen hebben hinder van deze doorsnijding in dit gebied. Ze raken daardoor hun signaal kwijt en daarmee hun vliegroutes naar het gebied waar ze voedsel vinden. Hop-overs fungeren als luchtbruggen voor de vleermuizen. Een hop-over kan natuurlijk zijn (met bomen) of kunstmatig.

 

8. Wat is een turborotonde?

Een turborotonde is een tweestrooksrotonde, waar de weggebruiker  al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook dient te kiezen, zodat er op de rotonde geen conflicten ontstaan.

 

9. Wat is een paluduct?

Een paluduct is een moeraszone langs bijvoorbeeld een kanaal, waarmee de natte natuursoorten De Centrale As kunnen passeren. Een voorbeeld is het nieuwe aquaduct bij het Prinses Margrietkanaal. Deze onderdoorgang voor het autoverkeer wordt verlengd met een paluduct.