Positieve reacties ontwerp Feanwâlden KiK en Transferium

 

Woensdag 12 april 2017 zijn de plannen voor het project Kansen in Kernen en het Transferium in Feanwâlden gepresenteerd aan de inwoners en belangstellenden. Vertegenwoordigers van de klankbordgroep, het ontwerpbureau Karres+Brands, de Provincie Fryslân en de gemeente Dantumadiel gaven een toelichting. Het was een druk bezochte bijeenkomst met overwegend positieve reacties.

 

 De plannen gaan over de invulling van het gebied tussen het spoor en het dorp en de herstructurering van de Suderwei. Een enorme ingreep waarbij een groot deel van de Rûnwei verdwijnt. Het gebied wordt grotendeels ingevuld als park waarin verschillende functies een plek krijgen. Belangrijkste invulling van het park is de komst van een transferium. Er wordt een nieuwe snelle verbinding langs het spoor aangelegd als ontsluiting van het Transferium. Het gaat om een voorlopig ontwerp. In juli 2017 worden de plannen in de raad behandeld. De uitvoering staat gepland in 2018.

 

De plannen zijn te vinden op de website van de gemeente Dantumadiel.

 

Kansen in Kernen is een gemeenschappelijk project van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân.

 

 

Positieve reacties op ontwerp Feanwâlden en Transferium