Voorlopig Ontwerp KiK Feanwâlden + transferium positief beoordeeld

KIK

Voorlopig Ontwerp KiK Feanwâlden + transferium positief beoordeeld

Woensdag 17 mei heeft stuurgroep De Centrale As positief geoordeeld over het Voorlopig Ontwerp KiK Feanwâlden + transferium. De Suderwei wordt getransformeerd in dorpslaan en in het gebied tussen dorp en station - waar nu ook de Rûnwei loopt - komt een park. Het gebied direct bij het station wordt ingericht als een transferium, om zo een snelle overstap van auto of fiets op bus of trein en van bus op trein mogelijk te maken.

 

Kansen in Kernen

 

De Sintrale As ligt er en het doorgaand verkeer rijdt niet meer door de kernen van de dorpen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden, De Falom en Damwâld. Dit biedt kansen. Kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van die zes dorpen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken, groener en stiller. Om dit soort kansen te kunnen benutten zijn de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân gestart met het project 'Kansen in Kernen' (KiK).

KIK Garyp en KIK De Falom zijn al klaar.

 

 

 

Voorlopig Ontwerp Kansen in Kernen Feanwalden park 

 

Plan park als PDF Bestand downloaden

 

 

Voorlopig Ontwerp Kansen in Kernen Feanwalden park 2

 

Plan Suderwei als pdf bestand openen