Nieuws en Publicaties

Nieuwskrant

In de nieuwskrant van voorjaar 2016 leest u wat er allemaal gebeurt bij De Centrale As.

  

Meidielings 

Benieuwd naar de actuele stand van zaken? Houd dan onze Meidielings in de gaten! Deze verschijnt maandelijks in de Actief, Kollumer Courant en Nieuwe Dockumer Courant (huis-aan-huis) en is ook hier te vinden.