Nieuws en Publicaties

Themanummers Kunst

De provincie heeft in overleg met de betrokken gemeenten besloten dat kunst niet mag ontbreken bij een omvangrijk project als De Centrale As. Het is ook gebruikelijk om bij grote infrastructuurprojecten een deel van het geld te besteden aan kunst. Gezamenlijk met de wethouders van kunst en cultuur van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland is daaraan invulling gegeven. 

 

Rode draad daarbij is de verandering van het landschap: hoe verandert het landschap door de aanleg van De Centrale As en wat betekent dit voor de mens? Uitgangspunt daarbij dat wordt gekozen voor een brede aanpak. Naast fysieke objecten (zogenaamde landmarks) in de nabijheid van de weg worden ook de verhalen en de geschiedenis uit het gebied in beeld worden gebracht. Deze beelden en verhalen worden vastgelegd in 4 themanummers, ieder jaar 1 themanummer.

 

Dit themanummer kunt u vinden in het Streekhûs, gemeentehuizen, enkele dorpshuizen en in de informatietrailer. Ook kunt u deze opvragen via 0511-548585 of info@decentraleas.nl. De digitale versie vindt u hieronder.

 

Themanummer Fotografie 2017 (eindbundel)

Themanummer Fotografie 2016

Themanummer Fotografie 2015

Themanummer Fotografie 2014

Themanummer Fotografie 2013